İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Psikoloji Tarihinin En Önemli Bilim İnsanları

Bu yazımızda psikoloji tarihinin en önemli bilim insanları konusunu inceleyeceğiz. Hayatlarından kısaca bahsedip yaptıkları önemli çalışmaları ve dünyaya bıraktıkları en önemli eserleri bu yazıda bulabileceksiniz. Özellikle psikoloji alanında kendinizi geliştirmek istiyorsanız izlemeniz gereken yol haritası bu yazı olmalıdır. Zira psikoloji bölümü öğrencileri buradaki insanların çalışmalarını okuyarak mezun olurlar. Bakalım Psikoloji tarihinin en önemli bilim insanları kimler hep beraber inceleyelim.

psikoloji tarihinin en önemli bilim insanları

Psikoloji Tarihinin En Önemli Bilim İnsanları

 1. Sigmund Freud
 2. Carl Jung
 3. B.F. Skinner
 4. Jean Piaget
 5. Erik Erikson
 6. Albert Bandura
 7. Abraham Maslow
 8. Carl Rogers
 9. Ivan Pavlov
 10. Wolfgang Köhler
 11. Kurt Lewin
 12. Jean Watson
 13. Stanley Milgram
 14. Lev Vygotsky
 15. Howard Gardner
 16. Daniel Kahneman
 17. Ulric Neisser
 18. Solomon Asch
 19. Herbert Simon
 20. Paul Ekman

Bu listede belirtilen kişiler psikoloji alanında önemli katkılar yapmış ve çalışmaları halen etkili olarak kullanılmaktadır. Ancak, diğer önemli bilim insanları da mevcut olabilir ve bu liste dünyada üniversite eğitimlerinde en çok okutulan ve atıf yapılan bilim insanları göz önüne alınarak oluşturulmuştur.

Gelin hep beraber bu insanların neden psikoloji biliminin en önemli 20 bilim insanı olduklarını kısaca inceleyelim.

psikoloji tarihinin en önemli bilim insanları
 1. Sigmund Freud (1856-1939) : Psikanalitik teori ve terapi yaratan Freud, insan davranışlarının ve duygularının nedenlerini aramak için psikolojik dinamikleri ve bilinçaltının rolünü araştırdı. En önemli eserleri arasında “Totem ve Tabu”, “Yaşamın Öznel Yaşamı” ve “Düşüncelerin Psikanalizi” yer alır.
 2. Carl Jung (1875-1961) : Psikanalitik teoriye göre arketipler ve bilinçaltının rolünü araştıran Jung, insanların ortak mitolojik ve simgesel öğeler içerdiğini iddia etti. En önemli eserleri arasında “Kişiliklerin Psikanalizi”, “Archetypes and the Collective Unconscious” ve “Man and His Symbols” yer alır.
 3. B.F. Skinner (1904-1990) : Ödül ve ceza yoluyla davranışların değiştirilebileceğini ileri süren Skinner, operant davranışçılık yaratıcısıdır. En önemli eserleri arasında “Science and Human Behavior”, “Verbal Behavior” ve “Beyond Freedom and Dignity” yer alır.
 4. Jean Piaget (1896-1980) : Çocukların nasıl düşündükleri ve nasıl öğrendikleri konusunda öncü bir araştırmacı olan Piaget, çocukların düşünme düzeylerinin gelişimini ve kognitif gelişim teorisi oluşturdu. En önemli eserleri arasında “The Child’s Conception of the World”, “The Construction of Reality in the Child” ve “Genetic Epistemology” yer alır.
 5. Erik Erikson (1902-1994) : Kişilik gelişiminin öncülerinden biri olan Erikson, insanların hayat boyu süren 8 etape geçtiklerini ve her etapta farklı krizlerle karşı karşıya kaldıklarını iddia etti. En önemli eserleri arasında “Childhood and Society” ve “Identity: Youth and Crisis” yer alır.
 6. Albert Bandura (1925- ) : İnsanların öğrenmelerini ve davranışlarını nasıl etkileyebileceklerini araştıran Bandura, öğrenmenin öncülerinden biridir. En önemli katkıları arasında, insanların öğrenmelerinin çevre ve rol modellere dayandığını, öz-düzenleme ve öz-yönetim kavramlarının ortaya çıkmasına katkıda bulunması ve sosyal öğrenmenin önemine dikkat çekmesi sayılabilir. En önemli eserleri arasında “Social Learning Theory” ve “Self-Efficacy: The Exercise of Control” yer alır.
 7. Abraham Maslow (1908-1970) : İnsanların ihtiyaçlarının bir hiyerarşisi olduğunu ileri süren Maslow, “ihtiyaçlar tepsisi” kavramını ortaya attı. En önemli eserleri arasında “Motivation and Personality” ve “Toward a Psychology of Being” yer alır.
 8. Carl Rogers (1902-1987) : Kişilik gelişimi ve terapide öncü olan Rogers, insanların potansiyellerine ulaşmaları için öz-yeterlilik ve öz-gerçekleştirme kavramlarını ortaya koydu. En önemli eserleri arasında “On Becoming a Person” ve “A Way of Being” yer alır.
 9. Ivan Pavlov (1849-1936) : Ödül ve ceza yoluyla davranışların değiştirilebileceğini ileri süren Pavlov, ödül ve ceza yoluyla davranışların değiştirilebileceğini ileri sürdü. En önemli katkıları arasında, ödül ve ceza yoluyla davranışların değiştirilebileceğini ileri süren ve klasik duyusal uyarı-davranış ilişkisi kavramını ortaya koyması sayılabilir.
 10. Wolfgang Köhler (1887-1967) : İnsanların düşünme ve öğrenme süreçlerini araştıran Köhler, insanların problem çözme becerilerini incelemeye odaklandı. En önemli eserleri arasında “The Mentality of Apes” ve “The Place of Value in a World of Fact” yer alır.
 11. Kurt Lewin (1890-1947) : Sosyal psikolojinin öncülerinden biri olan Lewin, insanların davranışlarının arkasındaki nedenleri araştırdı. En önemli katkıları arasında, insanların davranışlarının arkasındaki nedenleri araştırması ve sosyal psikolojinin temel kavramlarını ortaya koyması sayılabilir.
 12. Jean Watson (1914- ) : İnsanların duygusal ve fizyolojik ihtiyaçlarının nasıl karşılandığını araştıran Watson, insanların duygusal ve fizyolojik ihtiyaçlarının nasıl karşılandığını araştırdı. En önemli katkıları arasında, insanların duygusal ve fizyolojik ihtiyaçlarının nasıl karşılandığını araştırması ve bakım verenler için temel ilkeleri ortaya koyması sayılabilir. En önemli eserleri arasında “Nursing: The Philosophy and Science of Caring” ve “Human Caring Science: A Theory of Nursing” yer alır.
 13. Stanley Milgram (1933-1984) : Sosyal uyumluluk üzerine kabul gören çalışmalar yaptı. En önemli eserleri arasında “Obedience to Authority: An Experimental View” ve “The Individual in a Social World: Essays and Experiments” yer alır.
 14. Lev Vygotsky (1896-1934) : Çocukların nasıl düşündükleri ve nasıl öğrendikleri konusunda öncü bir araştırmacı olan Vygotsky, çocukların düşünme düzeylerinin gelişimini ve kognitif gelişim teorisi oluşturdu. En önemli eserleri arasında “Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes” ve “Thought and Language” yer alır.
 15. Howard Gardner (1943- ) : Çocukların nasıl düşündükleri ve nasıl öğrendikleri konusunda öncü bir araştırmacı olan Gardner, çocukların farklı yeteneklerinin olduğunu ve bu yeteneklerin nasıl geliştirilebileceğini araştırdı. En önemli katkıları arasında, çocukların farklı yeteneklerinin olduğunu ve bu yeteneklerin nasıl geliştirilebileceğini araştırması ve çoklu zekâ teorisi ortaya koyması sayılabilir. En önemli eserleri arasında “Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences” ve “Multiple Intelligences: New Horizons” yer alır.
 16. Daniel Kahneman (1934- ) : İnsanların nasıl karar verdikleri konusunda öncü bir araştırmacı olan Kahneman, insanların karar verme süreçleri ile ilgili önemli kavramları ortaya koydu. En önemli katkıları arasında, insanların nasıl karar verdikleri konusunda öncü bir araştırmacı olması ve insanların karar verme süreçleri ile ilgili önemli kavramları ortaya koyması sayılabilir. En önemli eserleri arasında “Thinking, Fast and Slow” ve “A Psychological Perspective on Economic Behavior” yer alır.
 17. Ulric Neisser (1928-2012) : İnsanların nasıl algıladıkları ve hafızaları nasıl çalıştığı konusunda öncü bir araştırmacı olan Neisser, insanların algılama ve hafıza süreçleri ile ilgili kavramları ortaya koydu. En önemli katkıları arasında, insanların nasıl algıladıkları ve hafızaları nasıl çalıştığı konusunda öncü bir araştırmacı olması ve insanların algılama ve hafıza süreçleri ile ilgili kavramları ortaya koyması sayılabilir. En önemli eserleri arasında “Cognitive Psychology” ve “The Perceived Self: Ecological and Interpersonal Sources of Self-knowledge” yer alır.
 18. Solomon Asch (1907-1996) : Sosyal psikolojinin öncülerinden biri olan Asch, insanların grup baskısına nasıl tepki verdiklerini araştırdı. En önemli katkıları arasında, insanların grup baskısına nasıl tepki verdiklerini araştırması ve grup baskısının insan davranışları üzerindeki etkisini ortaya koyması sayılabilir. En önemli eserleri arasında “Opinions and Social Pressure” ve “Social Psychology” yer alır.
 19. Herbert Simon (1916-2001) : İnsanların nasıl düşündükleri ve nasıl karar verdikleri konusunda öncü bir araştırmacı olan Simon, insanların düşünme ve karar verme süreçleri ile ilgili kavramları ortaya koydu. En önemli katkıları arasında, insanların nasıl düşündükleri ve nasıl karar verdikleri konusunda öncü bir araştırmacı olması ve insanların düşünme ve karar verme süreçleri ile ilgili kavramları ortaya koyması sayılabilir. En önemli eserleri arasında “Models of Man: Social and Rational” ve “Bounded Rationality and Organizational Learning” yer alır.
 20. Paul Ekman (1934- ) : İnsanların duygusal dünyasını araştıran Ekman, insanların duygusal ifadelerinin nasıl tanınabileceği ve yönetilebileceği konusunda öncü bir araştırmacıdır. En önemli katkıları arasında, insanların duygusal ifadelerinin nasıl tanınabileceği ve yönetilebileceği konusunda öncü bir araştırmacı olması ve duygusal ifadeler üzerinde yaptığı araştırmalar sayılabilir. En önemli eserleri arasında “Emotions Revealed: Understanding Faces and Feelings” ve “Telling Lies: Clues to Deceit in the Marketplace, Politics, and Marriage” yer alır.

Psikoloji Bilimi için 10 Önemli Adres

Psikoloji biliminin en önemli insanları ve yazdıkları kitapları okuduktan sonra bu alana merakınız devam ediyorsa aramıza hoşgeldiniz. Sizler için psikoloji bilimi için 10 önemli adres ile bu alanın en güncel bilgilerini takip edebilirsiniz.

 1. American Psychological Association (APA) : https://www.apa.org/
 2. British Psychological Society (BPS) : https://www.bps.org.uk/
 3. Association for Psychological Science (APS) : https://www.psychologicalscience.org/
 4. American Association for the Advancement of Science (AAAS) : https://www.aaas.org/
 5. Psychology Today : https://www.psychologytoday.com/
 6. Scientific American : https://www.scientificamerican.com/psychology/
 7. The British Journal of Psychiatry : https://www.cambridge.org/core/journals/the-british-journal-of-psychiatry
 8. Journal of Abnormal Psychology : https://psycnet.apa.org/journals/abn/
 9. Journal of Personality and Social Psychology : https://psycnet.apa.org/journals/psp/
 10. The Lancet Psychiatry : https://www.thelancet.com/journals/lanpsy/home

Bu web siteleri, psikoloji bilimine meraklı insanlar için önemli bilgi, araştırma ve yayınlar sunmaktadır. Bu sitelerde, çeşitli konularda araştırmalar, yayınlar, haberler, konferanslar, eğitim programları ve diğer kaynaklar bulunabilir.

İlginizi çekebilir : https://www.egitimpsikoloji.com/klinik-psikoloji-yuksek-lisans-kayit-kabul-sartlari-ve-ucretleri-2020/

Bir yorum

 1. […] Psikoloji Tarihinin En Önemli Bilim İnsanlarıadmin tarafındanBu yazımızda psikoloji tarihinin en önemli bilim insanları konusunu inceleyeceğiz. Hayatlarından kısaca bahsedip yaptıkları önemli çalışmaları ve dünyaya bıraktıkları en önemli eserleri bu yazıda bulabileceksiniz…. Yorum yapın […]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Mission News Theme by Compete Themes.