İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Sigmund Freud Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Sigmund Freud (1856-1939) Avusturyalı bir psikiyatrist ve psikanalitik teori yaratıcısıdır. Kendisi psikanalizin kurucusu olarak kabul edilir ve 20. yüzyılın en önemli düşünürlerinden biridir. Freud, insan davranışının ve duygularının altındaki bilinçdışı nedenleri araştırmış ve psikanalitik tedavi yöntemlerini geliştirmiştir.

Yaptığı Çalışmalar

Sigmund Freud, birçok önemli çalışma yaptı. Bunlar arasında şunlar yer alır:

 1. “Totem ve Tabu” (1897) – Bu çalışmada, Freud, kabilelerde ve kültürlerde görülen mitolojik ve ritüel unsurların psikolojik temellerini incelemeye çalıştı.
 2. “Psikanalitik Çalışmalar” (1899-1905) – Bu çalışmada, Freud, bilinçdışının rolünü ve psikanalitik tedavinin yöntemlerini açıkladı.
 3. “Dürtüler ve Uyaranlar” (1905) – Bu çalışmada, Freud, insan davranışının arkasındaki psikolojik dürtüleri ve uyaranları incelemeye çalıştı.
 4. “Benliğin Yapısı” (1923) – Bu çalışmada, Freud, insan bilinci ve benliğinin yapısını açıkladı ve id, ego, ve superego kavramlarını tanımladı.
 5. “Yaşam ve Ölüm” (1915) – Bu çalışmada, Freud, insanların yaşam ve ölüm konusundaki duygusal tepkilerini ve bu tepkilerin psikolojik temellerini incelemeye çalıştı.
 6. “Seksualite” (1905-1938) – Bu çalışmada, Freud, insanların seksual davranışlarının psikolojik temellerini ve seksüel yollarla ilgili problemleri incelemeye çalıştı.
 7. “Rüyaların Yorumu” (1899) – Bu çalışmada, Freud, insanların rüyalarının anlamlarını ve bilinçdışına olan bağlantılarını incelemeye çalıştı.
Sigmund Freud

Totem ve Tabu

“Totem ve Tabu” (1897), Sigmund Freud’un kabilelerde ve kültürlerde görülen mitolojik ve ritüel unsurların psikolojik temellerini incelemeye çalıştığı çalışmasıdır. Bu çalışmada, Freud, totemizm ve tabu kavramlarını kullanarak, insanların bilinçdışı dürtüleri ve arzularının nasıl kültürel yapılar tarafından ifade edildiğini açıkladı.

Totemizm, bir kabile veya topluluk tarafından benimsenen veya tapınan hayvan veya bitki gibi doğal bir nesnenin korunmasına veya tapınmasına dayalı bir inanç sistemidir. Freud, totemizmle ilgili olarak, bir insanın bilinçdışı arzusunun, kabile ya da topluluk tarafından benimsenen bir totem hayvanına yansıtıldığını veya bu hayvana atfedildiğini savundu. Örneğin, bir kabile, bir kurt totem hayvanına tapıyorsa, kabile üyelerinin bilinçdışı arzularından biri olarak kurtları temsil etmektedir.

Tabu ise, bir kabile ya da topluluk tarafından yasaklanan veya yasaklandığına inanılan bir davranış ya da nesne ile ilgilidir. Freud, tabu ile ilgili olarak, insanların bilinçdışı arzularının yasaklandığını veya yasaklandığına inandığını savundu. Örneğin, bir kabile, kabile üyelerinin kabile totem hayvanının etini yeme yasaklarına sahip olabilir, bu yasağın arkasındaki bilinçdışı arzunun, kabile totem hayvanına olan arzusunun yasaklanması olduğunu savunur.

Freud, “Totem ve Tabu” çalışmasında, insanların bilinçdışı arzularının nasıl kültürel yapılar tarafından ifade edildiğini açıkladı ve insanların bilinçdışı arzularının nasıl kültürel yapılar tarafından yönetildiğini gösterdi. Bu çalışma, insanların bilinçdışı arzularının nasıl kültürel yapılar tarafından yönetildiğini gösterdi. Bu çalışma, insanların bilinçdışı arzularının nasıl kültürel yapılar tarafından yönetildiğini anlamak için önemli bir katkı sağladı. Ayrıca, Freud’un bu çalışması, kabilelerin ve kültürlerin mitolojik ve ritüel unsurlarının psikolojik temellerini anlamak için önemli bir kaynak olarak kabul edilir.

Psikanalitik Çalışmalar

Psikanalitik çalışmalar, Sigmund Freud tarafından geliştirilen psikanalitik teori ve yöntemleri kullanarak insan davranışının ve bilinci ile ilgili araştırmalar yapmayı ifade eder. Bu çalışmalar, insanların bilinçdışı arzularının, dürtülerinin ve travmalarının nasıl davranışlarını ve düşüncelerini etkilediğini incelemeye odaklanır.

Psikanalitik teori, insan bilincinin üç bölümü olarak bilinçli, bilinçaltı ve öznel bilinci tanımlar. Bilinçli bilinç, insanların anında farkında olduğu düşünceler, duygular ve davranışları ifade eder. Bilinçaltı, insanların farkında olmadığı ama etkileyen dürtüler, arzular, travmalar veya bilinçdışı içeriği ifade eder. Öznel bilinci ise, insanların kendileri hakkındaki düşünceleri, kendilerini nasıl gördükleri ve kendilerini nasıl tanımladıkları ifade eder.

Psikanalitik yöntemler arasında en önemlilerinden biri olan analitik terapi, bilinçaltı içeriğinin ortaya çıkarılmasına ve bu içeriğin bilinçli bilinci etkilemesinin azaltılmasına odaklanır. Bu yöntem, terapist ve hasta arasında güvenli ve rahat bir ortamda konuşma yoluyla gerçekleştirilir. Analitik terapi, insanların bilinçaltı içeriğinin farkına varmalarına ve bu içeriğin etkilerini azaltmalarına yardımcı olur.

Psikanalitik çalışmalar, insan davranışının ve bilinci ile ilgili önemli katkılar sağlamıştır ve hala sağlamaktadır. Psikanalitik teori ve yöntemler, insanların bilinçdışı arzularının, dürtülerinin ve travmalarının nasıl davranışlarını ve düşüncelerini etkilediğini anlamak için önemli bir kaynak olarak kabul edilir.

Dürtüler ve Uyaranlar

Dürtüler, insanların içgüdüsel veya fizyolojik ihtiyaçlarını ifade eder. Örneğin, açlık dürtüsü, insanların yeme ihtiyacını ifade eder ve uyaranlar, dürtülerin tetiklenmesine neden olan şeylerdir. Örneğin, güzel kokulu yemekler, açlık dürtüsünü tetikleyebilir.

Dürtüler, genellikle bilinçdışı olarak işlenir ve insanların farkında olmayabilirler. Ancak, dürtülerin tetiklenmesi, insanların davranışlarını ve düşüncelerini etkileyebilir. Örneğin, açlık dürtüsünün tetiklenmesi, insanın yeme ihtiyacını karşılamak için yemek aramaya başlamasına neden olabilir.

Uyaranlar, dürtüleri tetikleyen şeylerdir ve çevre tarafından sağlanır. Uyaranlar, iç ve dış olarak sınıflandırılabilir. İç uyaranlar, insanların vücutlarından kaynaklanır ve örneğin, açlık dürtüsünü tetikleyen bir iç uyaran olarak düşünülebilir. Dış uyaranlar ise, çevre tarafından sağlanır ve örneğin, güzel kokulu yemekler açlık dürtüsünü tetikleyen bir dış uyaran olarak düşünülebilir.

Dürtüler ve uyaranlar arasındaki ilişki, davranışların ve düşüncelerin nasıl etkilendiği hakkında önemli bilgiler sunar. Bu ilişki, psikanalitik teori ve yöntemlerin, insan davranışını ve bilinci ile ilgili çalışmalar yaparken kullanılan temel kavramlardan biridir.

Sigmund Frued

Benliğin Yapısı

Sigmund Freud, insan davranışını ve bilincinin nasıl oluştuğunu ve yapılandığını anlamak için çalışmalar yaptı. Bu çalışmaların birçoğu, insan benliğinin yapısını incelemeye odaklandı.

Freud’un benliğin yapısı konusundaki çalışmalarının en önemlilerinden biri, “Üç Bölümlü Benliğin Yapısı” teorisi olarak bilinir. Bu teoriye göre, insan benliği üç farklı bölüme ayrılır:

 1. Ego (ben): Ego, bilinçli benliğin bir parçasıdır ve insanların düşüncelerini, duygularını ve davranışlarını kontrol eder. Ego, gerçeklikle yüzleşir ve insanların düşüncelerinin ve davranışlarının gerçekte ne kadar uygun olduğunu değerlendirir.
 2. Superego (beniçin): Superego, insanların bilinçdışı benliğinin bir parçasıdır ve insanların davranışlarının etik ve ahlaki kurallara uygun olmasını sağlar. Superego, insanların kendilerine ve başkalarına zarar vermemelerini ve dürüst olmalarını sağlar.
 3. ID (beniçin): ID, insanların bilinçdışı benliğinin bir parçasıdır ve insanların içgüdülerini ifade eder. ID, insanların içgüdülerini doyurmak için çalışır ve insanların duygusal ve fizyolojik ihtiyaçlarını karşılar.

Freud’a göre, bu üç bölüm arasındaki denge, insanların sağlıklı bir davranış sergilemeleri için önemlidir. Ego, ID ve superego arasındaki denge bozulduğunda, insanların davranışları ve düşünceleri bozulabilir. Örneğin, ID’nin aşırı güçlü olduğu durumlarda, insanların içgüdülerine aşırı derecede yanıt vermeleri ve ahlaki ve etik kuralları çiğnemeleri mümkündür.

Freud’un benliğin yapısı teorisi, psikanalitik teorinin temelini oluşturur ve insan davranışının ve bilincinin anlaşılmasına yardımcı olur. Bu teori, insanların davranışlarının ve düşüncelerinin altındaki bilinçdışı nedenleri açıklamaya çalışır.

Freud’un benliğin yapısı teorisi, insanların davranışlarının ve düşüncelerinin bilinçdışı nedenlerini açıklamaya yardımcı olur. Örneğin, insanların bilinçdışı içgüdüleri ID tarafından temsil edilir ve bu içgüdüler, insanların bilinçli düşünceleri ve davranışlarını etkileyebilir. Bu nedenle, insanların bilinçdışı içgüdüleri kontrol etmeleri ve bunların etkilerini azaltmaları gerekir.

Ayrıca, Freud’un teorisi insanların kişilik yapılarının nasıl oluştuğunu ve nasıl değişebileceğini açıklar. Örneğin, insanların superego’ları, ahlaki ve etik kuralları temsil eder ve insanların davranışlarının ve düşüncelerinin bu kurallara uygun olmasını sağlar. Ancak, insanların superego’ları zayıf olabilir ve bu nedenle davranışlarının ve düşüncelerinin ahlaki ve etik kurallara uymamasına neden olabilir. Bu durumda, insanların superego’larını güçlendirmeleri gerekir.

Sonuç olarak, Sigmund Freud’un benliğin yapısı çalışması, insan davranışının ve bilincinin nasıl oluştuğunu ve yapılandığını anlamak için önemli bir temel oluşturur. Bu teori, insanların davranışlarının ve düşüncelerinin bilinçdışı nedenlerini açıklamaya ve insanların kişilik yapılarının nasıl oluştuğunu ve nasıl değişebileceğini anlamaya yardımcı olur.

Yaşam ve Ölüm

Sigmund Freud, yaşam ve ölüm arasındaki ilişkiyi inceleyen birçok çalışması yaptı. Özellikle, Freud, insanların ölüm korkusunun kaynağını ve nasıl üstesinden gelindiğini incelemeyi amaçladı.

Freud, insanların ölüm korkusunun kaynağını, bilinçdışının yerleşik içgüdü olan Thanatos olarak adlandırdı. Thanatos, insanların ölüme ve yok oluşa yönelik bir içgüdüsüdür ve bu içgüdü, insanların ölüm korkusunu ve ölümle ilgili düşüncelerini tetikler.

Freud, insanların ölüm korkusunu üstesinden gelmelerinin yolunun, ölüm korkusunun bilinçdışından bilinciye taşınmasını sağlamak olduğunu düşünüyor. Bu, insanların ölüm korkusunun nedenlerini anlamalarına ve ölümle ilgili düşüncelerini kontrol etmelerine olanak tanır.

Ayrıca, Freud, ölüm korkusunun üstesinden gelmek için insanların yaşam amacını ve değerlerini anlamalarının önemli olduğunu vurguladı. Insanların yaşam amacını ve değerlerini anlamaları, insanların ölümle ilgili düşüncelerini kontrol etmelerine ve ölüm korkusunu azaltmalarına olanak tanır.

Sonuç olarak, Sigmund Freud, yaşam ve ölüm arasındaki ilişkiyi inceleyen önemli birçok çalışması yaptı. Özellikle, Freud, insanların ölüm korkusunun kaynağını ve nasıl üstesinden gelindiğini incelemeyi amaçladı. Freud, insanların ölüm korkusunu üstesinden gelmelerinin yolunun, ölüm korkusunun bilinçdışından bilinciye taşınmasını sağlamak olduğunu ve yaşam amacını ve değerlerini anlamalarının ölüm korkusunu azaltmasını önermiştir.

Seksualite

Freud, insanların cinsel arzularının çocukluk döneminde oluşan ve bilinçdışında saklı olan dürtülerden kaynaklandığını öne sürdü. Bu dürtüler, insanların cinsel arzularını tetikler ve cinsel davranışların oluşmasına neden olur.

Ayrıca, Freud, insanların cinsel arzularının, sosyal ve kültürel normlar tarafından bastırıldığını ve bu bastırmaların insanların bilinçdışında saklı olarak kalmış cinsel dürtülerin oluşmasına neden olduğunu öne sürdü. Bu cinsel dürtüler, insanların bilinçdışı düşünceleri, davranışları ve duyguları üzerinde etkili olur.

Sonuç olarak, Sigmund Freud, seksualite ve cinselliğin insan psikolojisi üzerindeki etkilerini inceleyen önemli birçok çalışması yaptı. Freud, insanların seksual arzularının, çocukluk döneminde oluşan ve bilinçdışında saklı olan dürtülerden kaynaklandığını ve insanların cinsel arzularının sosyal ve kültürel normlar tarafından bastırıldığını öne sürdü.

Rüyaların Yorumu

Sigmund Freud, rüyaların yorumu üzerine yaptığı çalışmaları ile ünlüdür. Freud, rüyaların bilinçdışı düşüncelerin, duyguların ve arzuların yansıması olduğunu öne sürdü. O, insanların bilinçdışında saklı olan cinsel ve diğer dürtülerin, rüyalar aracılığıyla ifade edildiğini öne sürdü.

Freud, rüyaların yorumunun, bilinçdışı düşünceleri, duyguları ve arzuları anlamak için kullanılabilecek bir araç olduğunu öne sürdü. Rüyaların yorumunun, insanların bilinçdışı düşüncelerini, duygularını ve arzularını anlamak için kullanılabilecek bir araç olduğunu öne sürdü.

Rüyaların yorumunda, Freud, rüyanın içeriğine odaklandı ve rüyanın sembollerini ve metaforlarını yoruma tabi tuttu. Örneğin, rüyada görülen bir hayvanın, insanın bilinçdışında saklı olan bir duygu ya da dürtüyü temsil ettiğini öne sürdü.

Sigmund Freud Çalışmalarına Nereden Ulaşabilirim?

Sigmund Freud’un çalışmalarını okumak ya da incelemek için birkaç farklı web sitesi mevcut. Örnekler arasında:

 1. Sigmund Freud Museum, Viyana’da Freud’un son yaşadığı evi olan ve bugün müze olarak kullanılan Sigmund Freud Museum, Freud’un hayatı, çalışmaları ve psikanalitik teorisi hakkında bilgi sağlar.
 2. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud, Bu web sitesi, Sigmund Freud’un tamamı yayınlanmış bütün yazılarının yer aldığı standard bir edisyon içermektedir.
 3. Sigmund Freud Online, Bu web sitesi, Sigmund Freud’un hayatı, çalışmaları ve psikanalitik teorisi hakkında bilgi sağlar, ayrıca Freud’un yazılarının çevirileri ve özgün metinleri de içermektedir.
 4. The Freud Museum, Londra’da bulunan Freud Müzesi, Sigmund Freud’un hayatı, çalışmaları ve psikanalitik teorisi hakkında bilgi sağlar ve Freud’un evi ve çalışma odasının yanı sıra birçok özel koleksiyon sergiler.

Bu siteler arasında Sigmund Freud’un çalışmalarını, yazılarını, eserlerini ve kitaplarını okuyabilir, inceleyebilir veya indirebilirsiniz. Ayrıca bu sitelerde bulunan diğer bilgiler ve yazılar ile Sigmund Freud hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz.

 1. Sigmund Freud Museum: https://www.freud-museum.at/
 2. The Standard Edition of the Complete Psychological Works of Sigmund Freud: https://www.freudlibrary.org/
 3. Sigmund Freud Online: https://www.freud2.org.uk/
 4. The Freud Museum: https://www.freud.org.uk/

Bu siteler arasından Sigmund Freud’un çalışmalarını, yazılarını, eserlerini ve kitaplarını okuyabilir, inceleyebilir veya indirebilirsiniz. Ayrıca bu sitelerde bulunan diğer bilgiler ve yazılar ile Sigmund Freud hakkında daha fazla bilgiye sahip olabilirsiniz.

İlginizi Çekebilir : https://www.egitimpsikoloji.com/psikoloji-tarihinin-en-onemli-bilim-insanlari/

Bir yorum

 1. […] Sigmund Freud Hakkında Bilmeniz Gerekenleradmin tarafındanSigmund Freud (1856-1939) Avusturyalı bir psikiyatrist ve psikanalitik teori yaratıcısıdır. Kendisi psikanalizin kurucusu olarak kabul edilir ve 20. yüzyılın en önemli düşünürlerinden biridir. Freud, insan… Yorum yapın […]

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Mission News Theme by Compete Themes.